fyziologický

Fyziologický je výraz, který lékaři nejčastěji používají při popisu něčeho „normálního“ (např. jevu či struktury, která se v organismu běžně vyskytuje a není příznakem žádného onemocnění). Například fyziologický nález znamená, že lékař při vyšetření shledal, že vyšetřovaná část těla je zcela v pořádku.

Opakem fyziologického je patologický.