farmakologie

Farmakologie je obor, který se zabývá především*:

  1. účinky léčiv na živé organismy (podobor farmakodynamika),
  2. osudem léčiv v živých organismech (podobor farmakokinetika).

Odvozené přídavné jméno je farmakologický, odborník na farmakologii se nazývá farmakolog.

* Poznámka: Farmakologie se zabývá rovněž výzkumem, objevováním a charakterizací látek, které vykazují farmakologickou aktivitu, způsobem jejich přípravy v laboratoři apod.

Viz také farmako-, -ologie, farmacie, medikamentózní léčba a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz farmakologie, farmakologický apod.