receptor

Receptor má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy:

  1. Protein na povrchu buňky nebo i uvnitř buňky, který má schopnost vázat nějakou zcela konkrétní molekulu, tzv. ligand. Jedná se o tzv. specifickou interakci, neboť různé receptory vážou různé ligandy. Zjednodušeně si můžeme vazbu receptoru a ligandu představit jako zámek (receptor) a klíč (ligand). Vazba ligandu na receptor následně vyvolá nějakou biologickou odpověď buňky.
  2. Orgán, buňka nebo skupina buněk, které jsou schopny reagovat na světlo, teplo nebo jiný vnější podnět a přenášet signál do nervového systému. Nejznámějším příkladem receptorů v tomto smyslu jsou smyslové receptory.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz receptor.