receptor

Receptor je protein na povrchu buňky, který má schopnost vázat nějakou zcela konkrétní molekulu, tzv. ligand. Jedná se o tzv. specifickou interakci, neboť různé receptory vážou různé ligandy. Zjednodušeně si můžeme vazbu receptoru a ligandu představit jako zámek (receptor) a klíč (ligand). Vazba ligandu na receptor následně vyvolá nějakou biologickou odpověď buňky.