antagonista

Antagonista je látka působící proti efektu jiné látky.

Příklady:

  • LSD jakožto antagonista serotoninu se váže v mozku na serotoninové receptory (tzn. na místa, kam se za normálních okolností váže serotonin) a vyvolává zcela jiné účinky, než by měl serotonin.
  • Agomelatin jakožto antagonista 5-HT2C receptorů působí jako antidepresivum.

Opakem antagonisty je agonista.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz antagonisté.