konizace

Konizace je malý chirurgický zákrok, který se používá buď za účelem diagnostiky, nebo i v rámci léčby karcinomu děložního hrdla. Konizace trvá asi půl hodiny a provádí se přes pochvu. Lékař při ní z děložního čípku a děložního hrdla odebere kousek tkáně, přibližně ve tvaru kuželu (lat. conus, odtud pochází i název „konizace“). Odebraný vzorek tkáně je poté odeslán do specializované laboratoře k vyšetření pod mikroskopem. Pokud histologické vyšetření prokáže, že se jedná o prekancerózu nebo o zhoubný nádor ve velmi časném stadiu, další léčba (vyjma samotné konizace) již mnohdy není nutná.