pochva

Pochva má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy:

  1. ženská pochva neboli vagina (v gynekologii) – odvozené přídavné jméno je poševní, resp. vaginální,
  2. jiná anatomická struktura, například myelinová pochva, šlachová pochva apod.

V gynekologickém slova smyslu je pochva (lat. vagina) součástí ženského reprodukčního systému. Tato trubicovitá struktura je tvořena vrstvou svalů a pojivové tkáně, a která má délku přibližně 10 centimetrů. Stěny pochvy za normálních okolností leží těsně u sebe, ale v případě potřeby se mohou velmi výrazně roztáhnout (např. při pohlavním styku nebo při porodu). Horní část pochvy je zakončena děložním hrdlem. Stěny pochvy jsou vystlány sliznicí.

Viz také kolp(o)- a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz pochva, případně poševní, resp. vagina, vaginální apod.