hypothalamus

Hypothalamus (lat. hypothalamus) je součástí mezimozku. Jedná se o párovou strukturu uvnitř mozku, která obsahuje řídicí centrum pro mnoho funkcí autonomního nervového systému. Hypothalamus je rovněž důležitou součástí endokrinního systému, neboť úzce souvisí a komunikuje s hypofýzou, kterou stimuluje k uvolňování různých hormonů. Hypothalamus také reguluje homeostázu a cirkadiánní rytmus, ovlivňuje příjem potravy, příjem a rovnováhu tekutin, pocit žízně a některé další tělesné funkce.

Viz také hypo-, thalamus, mozek.