stimulace

Stimulace v souvislosti s lékařstvím znamená „povzbuzení“, zejména ve smyslu povzbuzení funkce nějakého orgánu nebo jiné části těla. Například cílem stimulace vaječníků je jednak vyvolání ovulace, jednak zvýšení počtu uvolněných vajíček.

Odvozené přídavné jméno je stimulační, odvozené sloveso je stimulovat.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz stimulace, stimulační apod.