hypothalamo-hypofyzární systém

Hypothalamo-hypofyzární systém je „řídicí centrum“ endokrinního systému. Jak již z jeho názvu vyplývá, tento systém je tvořen hypothalamem a hypofýzou. Hypothalamo-hypofyzární systém vylučuje:

  1. několik hormonů, které přímo vyvolávají reakce v cílových tkáních,
  2. hormony, které regulují syntézu a sekreci hormonů z různých endokrinních žláz.

Kromě toho hypothalamo-hypofyzární systém vzájemně propojuje nervové impulzy (tedy „zprávy“ přicházející z nervového systému) s hormonálními signály (tedy „zprávami“ přicházejícími z endokrinního systému). Jinými slovy, v mnoha případech musí podnět přijatý nervovým systémem projít hypothalamo-hypofyzárním systém, aby mohl být převeden na hormonální „odpověď“.

Obrázek: Hypotalamo-hypofyzární systém – schematický nákres. Hypothalamus (vyznačen tyrkysovou barvou) se nachází směrem „pod a před“ thalamem. Hypothalamus a hypofýza jsou vzájemně spojeny tzv. stopkou hypofýzy (lat. infundibulum hypophysis; vyznačena oranžově). Hypofýzu tvoří adenohypofýza (přední lalok, vyznačen zeleně) a neurohypofýza (zadní lalok, vyznačen fialově): každý z těchto laloků vylučuje jiné hormony. (Zdroj: By OpenStax: Anatomy & Physiology, March 11, 2023, CC BY 4.0)

Viz také hypothalamus, hypofýza.