cirkadiánní rytmus

Cirkadiánní rytmus je pravidelný rytmus tělesných a duševních změn u většiny živých organismů (tedy i lidí), který se opakuje přibližně každých 24 hodin, a který je regulován zejména světelnými podmínkami v bezprostředním okolí daného organismu. Cirkadiánní rytmus zejména reguluje ospalost i bdělost v průběhu dne i noci. U zdravého člověka se tato období pravidelně střídají.