nádorová onemocnění

Nádorová onemocnění, mezi laickou veřejností nejčastěji označovaná souhrnným výrazem rakovina, jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí. Mezi nejčastější patří nádory plic, tlustého střeva a konečníku, kůže, u mužů nádor prostaty a u žen nádor prsu. U některých nádorů se podařilo zvrátit nepříznivé epidemiologické ukazatele; např. u nádoru tlustého střeva a konečníku poklesla úmrtnost o více než 30 % za 10 let. Přibylo naopak např. nádorů pankreatu a nádorů jater. Klíčové pro boj s nádory je jejich prevence a včasné odhalení. Tak, jak se daří nádorům předcházet, dříve je zachycovat a lépe léčit, roste počet osob žijících s nádorem (tzv. prevalence). Intenzivní výzkum je zaměřený na hledání včasných laboratorních známek nádorů, včetně posuzování genetických předpokladů, k urychlení nádorové diagnostiky.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Nádorová onemocnění
Vyhledat „nádorová onemocnění“ na NZIP