homeostáza

Homeostáza je udržování stabilního prostředí uvnitř živého organismu. Existuje velké množství mechanismů homeostázy, které se na udržování optimálních podmínek podílejí společně. Jedná se například o udržování konstantní teploty, optimálního pH, koncentrace jednotlivých elektrolytů v krvi apod.