mezimozek

Mezimozek (lat. diencephalon) je jednou ze čtyř hlavních částí mozku. Mezimozek je obklopen mozkovými hemisférami a skládá se z několika struktur, z nichž nejvýznamnější jsou a thalamus a hypothalamus.

Obrázek: Mezimozek – schematický nákres. Mezimozek se skládá z několika struktur, z nichž nejvýznamnější jsou thalamus a hypothalamus: ty společně vymezují stěny třetí mozkové komory. Levý i pravý thalamus jsou dvě podlouhlé struktury přibližně vejčitého tvaru, které se uprostřed vzájemně dotýkají. Hypotalamus se nachází směrem pod a před thalamem a vrcholí ostrým úhlem, ke kterému je připojena hypofýza. (Zdroj: By OpenStax: Anatomy & Physiology, March 11, 2023, CC BY 4.0)

Viz také mozek.