mozkové komory

Mozkové komory (lat. ventriculi cerebri) jsou čtyři vzájemně propojené dutiny uvnitř mozku, které jsou vystlané ependymovými buňkami a vyplněné mozkomíšním mokem. Mozkomíšní mok odtéká ze čtvrté mozkové komory do prostoru, který obklopuje mozek a míchu.

Funkcí mozkových komor je produkovat a vylučovat mozkomíšní mok, který chrání a udržuje „v kondici“ centrální nervový systém. Mozkomíšní mok neustále omývá mozek i míchu a odvádí z nich toxiny a odpadní látky, které se uvolňují z nervových buněk.

Viz také mozek.