ribozom

Ribozom je cytoplazmatická organela, na níž probíhá proteosyntéza.
Vyhledat „ribozom“ na NZIP