polypeptidy

Polypeptid je poměrně dlouhá lineární (nevětvená) molekula tvořená „mnoha“ aminokyselinami (pro zjednodušení si je můžete představit jako „korálky“). Počet aminokyselin se v různých definicích mírně liší: dolní hranicí je 20–40 aminokyselin. Kratší řetězce aminokyselin se označují jako oligopeptidy.