mediastinum

Mediastinum, mezihrudí neboli mezihrudní prostor je prostor v hrudní dutině mezi pravou a levou pleurální dutinou, který je vyplněn orgány (zejména srdce, aorta, horní dutá žíla, plicnice, plicní žíly, jícen, brzlík, průdušnice a některé lymfatické uzliny), krevní cévami, nervy a vazivem. Mediastinum je dole ohraničeno bránicí, vpředu hrudní kostí a žebry, vzadu páteří, po stranách plícemi (které se nacházejí v levé a pravé pohrudniční dutině).