vazivo

Vazivo neboli vazivová tkáň je typ pojivové tkáně. Vazivo je tvořeno vazivovými buňkami a mezibuněčnou hmotou (extracelulární matrix), která může být hustší nebo řidší – podle toho, v které části těla se vazivo nachází a jakou funkci tam plní. V mezibuněčné hmotě je výrazný podíl kolagenu, což je druh proteinu. Vazivo tvoří součást sliznice, kůže, podkoží, vytváří vazivová pouzdra orgánů, šlachy a vazy. Vazivo hraje významnou roli i při hojení poranění a zánětů.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz vazivo.