vazivo

Vazivo neboli vazivová tkáň je typ pojivové tkáně. Vazivo je tvořeno buňkami a mezibuněčnou hmotou, která může být hustší nebo řidší – podle toho, v které části těla se vazivo nachází a jakou funkci tam plní. V mezibuněčné hmotě je výrazný podíl kolagenu, což je druh proteinu. Vazivo tvoří součást sliznice, kůže, podkoží, vytváří blanitá pouzdra orgánů, šlachy a vazy. Vazivo hraje významnou roli i při hojení poranění a zánětů.
Vyhledat „vazivo“ na NZIP