plicní žíly

Plicní žíly (lat. venae pulmonales) jsou čtyři žíly, které přivádějí okysličenou krev z plic do levé síně. Konkrétně to jsou:

  • levá dolní plicní žíla (vena pulmonalis inferior sinistra),
  • levá horní plicní žíla (vena pulmonalis superior sinistra),
  • pravá dolní plicní žíla (vena pulmonalis inferior dextra),
  • pravá horní plicní žíla (vena pulmonalis superior dextra).

Obrázek: Průřez lidským srdcem – pohled zepředu. Povšimněte si zejména těchto částí (v závorkách jsou kurzívou uvedeny latinské názvy): levá síň (atrium sinistrum), levá komora (ventriculus sinister), pravá síň (atrium dextrum), pravá komora (ventriculus dexter), dolní dutá žíla (vena cava inferior), horní dutá žíla (vena cava superior), plicnice (truncus pulmonalis), plicní žíly (venae pulmonales), aorta (aorta). (Zdroj: By OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30148201)

Viz také plíce, žíly.