plicní žíly

Plicní žíly (lat. venae pulmonales) jsou čtyři žíly, které přivádějí okysličenou krev z plic do levé síně. Konkrétně to jsou:

  • levá dolní plicní žíla (vena pulmonalis inferior sinistra),
  • levá horní plicní žíla (vena pulmonalis superior sinistra),
  • pravá dolní plicní žíla (vena pulmonalis inferior dextra),
  • pravá horní plicní žíla (vena pulmonalis superior dextra).