aorta

Aorta (lat. aorta) je největší tepna v lidském těle, která vystupuje z levé komory a pomocí systému postupně se větvících tepen rozvádí okysličenou krev do celého těla.

Odvozené přídavné jméno je aortální.

Obrázek: Průřez lidským srdcem – pohled zepředu. Povšimněte si zejména těchto částí (v závorkách jsou kurzívou uvedeny latinské názvy): levá síň (atrium sinistrum), levá komora (ventriculus sinister), pravá síň (atrium dextrum), pravá komora (ventriculus dexter), dolní dutá žíla (vena cava inferior), horní dutá žíla (vena cava superior), plicnice (truncus pulmonalis), plicní žíly (venae pulmonales), aorta (aorta). (Zdroj: By OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30148201)

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz aorta, aortální apod.

Související příspěvky: