brzlík

Brzlík je součástí lymfatického systému, kde tvoří jeden z typů lymfatické tkáně. Hlavní funkcí brzlíku je dozrávání T-lymfocytů, proto se významně podílí na správném fungování imunitního systému. Brzlík se nachází v hrudním koši, přesněji řečeno mezi srdcem a hrudní kostí. Největší velikost (zvláště pak v poměru ke zbytku těla) má brzlík v dětství (až 50 gramů); od puberty se začíná zmenšovat a u dospělých váží jen 5–15 gramů. Brzlík se řadí mezi tzv. primární lymfatické orgány.