brzlík

Brzlík (lat. thymus) je součástí lymfatického systému, kde tvoří jeden z typů lymfatické tkáně. Hlavní funkcí brzlíku je dozrávání T-lymfocytů, proto se významně podílí na správném fungování imunitního systému. Brzlík se nachází v hrudním koši, přesněji řečeno mezi srdcem a hrudní kostí. Největší velikost (zvláště pak v poměru ke zbytku těla) má brzlík v dětství (až 50 gramů); od puberty se začíná zmenšovat a u dospělých váží jen 5–15 gramů. Brzlík se řadí mezi tzv. primární lymfatické orgány.

Obrázek: Brzlík – umístění, struktura a histologie. Brzlík se nachází nad srdcem. Na snímku ze světelného mikroskopu (pravá horní část obrázku) je histologický preparát z brzlíku novorozence. Jsou na něm jasně patrné přepážky (septa) a lalůčky (lobuli), včetně tmavěji zbarvené kůry a světleji zbarvené dřeně každého lalůčku. (Zdroj: By OpenStax: Anatomy & Physiology, March 11, 2023, CC BY 4.0)