glukoneogeneze

Glukoneogeneze je metabolická dráha, při níž je v organismu syntetizována glukóza. Na rozdíl od jiných způsobů vzniku glukózy (např. štěpení glykogenu) jsou však při glukoneogenezi využívány jiné stavební látky než látky sacharidového původu (například produkty odbourávání proteinů). Glukoneogeneze probíhá v játrech a pomáhá udržovat potřebnou glykemii v době hladovění nebo při intenzivní tělesné zátěži.