glykemie

Glykemie je koncentrace glukózy v krvi. Normální hodnota glykemie se pohybuje v rozmezí 4–7 mmol/l (nalačno). Vyšší hodnota se označuje jako hyperglykemie, nižší hodnota se označuje jako hypoglykemie. Glykemie je někdy lidově označována jako „krevní cukr“.

Viz také -emie, hypoglykemie, hyperglykemie.