glycerol

Glycerol je sirupovitá sladká kapalina, která se v průmyslu získává z tuků a olejů jako vedlejší produkt zmýdelňování. Používá se jako rozpouštědlo, nemrznoucí směs, změkčovadlo a sladidlo, a také při výrobě dynamitu, kosmetiky, tekutých mýdel, inkoustů a maziv. Z biologického hlediska je glycerol součástí triacylglycerolů, potažmo lipidů.

Viz také triacylglyceroly.