glycerol

Glycerol je tříuhlíkatý cukerný alkohol odvozený od monosacharidu glyceraldehydu. Z biologického hlediska je glycerol součástí triacylglycerolů, potažmo lipidů.

Obrázek: Chemická struktura glycerolu. Barevně jsou odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (černá), vodíku (bílá) a kyslíku (červená). (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain)

Viz také triacylglyceroly, cukerné alkoholy.