chemická reakce

Chemická reakce je proces, ve kterém jedna nebo více látek, označovaných jako reaktanty, je přeměněna na jednu nebo více látek, označovaných jako produkty.

Příkladem jednoduché chemické reakce je hoření propanu, kdy z jedné molekuly propanu a pěti molekul vodíku (reaktanty) vznikají tři molekuly oxidu uhličitého a čtyři molekuly vody (produkty):

C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O

Viz také biochemická reakce.