antioxidanty

Antioxidant je látka, která chrání buňky před poškozením způsobeným volnými radikály (tj. nestabilními molekulami, které vznikají mj. při oxidaci během normálně probíhajícího metabolismu). Volné radikály se mohou podílet na vzniku zhoubných nádorů, srdečně-cévních onemocnění, cévní mozkové příhody a dalších onemocnění, která souvisejí se stárnutím. Mezi antioxidanty patří například beta-karoten, lykopen, vitamin A, vitamin C, vitamin E a některé další přírodní i uměle vyrobené látky. Odvozené přídavné jméno je antioxidační.

Opakem antioxidantů jsou prooxidanty.

Viz také anti-, oxidace, antioxidační enzymy.