lykopen

Lykopen je červené barvivo, které se nachází především v rajčatech, ale i v některých druzích ovoce. Lykopen se řadí mezi antioxidanty.

Viz také antioxidanty.