oxidace

Oxidace je chemická reakce, která probíhá při kontaktu nějaké látky s kyslíkem nebo jiným tzv. oxidačním činidlem. Příklady oxidace jsou:

  • rezavění železných předmětů vystavených působení vzduchu,
  • hnědnutí rozkrojeného jablka,
  • apod.

Odvozené sloveso je oxidovat, odvozené přídavné jméno je oxidační.

Opakem oxidace je redukce.