prooxidant

Prooxidant je látka, která podporuje tvorbu reaktivních forem kyslíku – nestabilních molekul, které mohou způsobovat poškození buněk. Odvozené přídavné jméno je prooxidační.

Opakem prooxidantů jsou antioxidanty.

Viz také oxidace.