statiny

Statiny zahrnují skupinu léků, které inhibují (blokují) HMG-CoA reduktázu – klíčový enzym pro tvorbu cholesterolu. Příklady statinů jsou atorvastatin, lovastatin, mevastatin či simvastatin.