tepny

Tepny neboli arterie jsou krevní cévy, kterými proudí krev směrem od srdce.

Odvozené přídavné jméno je tepenný, popř. arteriální.