cévní stěna

Cévní stěna je stěna tvořící „potrubí“, kterým proudí krev, tedy stěna krevních cév. Stěny tepen i žil se skládají ze tří vrstev, latinsky označovaných jako:

  1. tunica intima (vnitřní vrstva),
  2. tunica media (střední vrstva),
  3. tunica externa (vnější vrstva).

Stěny tepen jsou silnější i pevnější než stěny žil, protože oproti žilním stěnám se ve stěnách tepen nacházejí další „podvrstvy“: vnitřní elastická membrána (membrana elastica interna) a zevní elastická membrána (membrana elastica externa). Naopak stěny kapilár jsou velmi tenké: jsou tvořeny jedinou vrstvou endotelových buněk.

Obrázek: Struktura cévní stěny – schematický nákres. Stěny tepen (vlevo) i žil (vpravo) se skládají ze tří vrstev, zatímco stěny kapilár (dole) jsou tvořeny jedinou vrstvou endotelových buněk. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také cévy, krevní cévy.