ateroskleróza

Ateroskleróza neboli kornatění tepen je velmi často se vyskytující onemocnění tepen, při němž se uvnitř velkých tepen vytvářejí tzv. aterosklerotické pláty. Tepny v důsledku těchto patologických změn zužují svůj vnitřní průměr (tzv. průsvit) a tvrdnou, ztrácejí svou někdejší pružnost (elasticitu). Konečnými důsledky aterosklerózy mohou být ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda, ischemická choroba dolních končetin a změny na cévách dalších důležitých orgánů. Rozvoj aterosklerózy a jejich důsledků lze do vysoké míry ovlivnit antisklerotickou dietou, s dostatečným příjmem ovoce a zeleniny a omezením živočišných tuků.

Odvozené přídavné jméno je aterosklerotický.

Obrázek: Vznik a další zhoršování (progrese) aterosklerózy – schematický nákres. Tepna je zde znázorněna v podélném průřezu. (Zdroj: By YitzhakNat - Own work and based on. Made with MS Visio., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121967143)

Viz také skleróza, aterosklerotický plát, arterioskleróza.

Související příspěvky: