sekundární prevence

Sekundární prevence znamená včasný záchyt a ovlivňování již vzniklého onemocnění. Včasný záchyt nádorových onemocnění ovlivňuje perspektivu nemocných, jak z hlediska dožití, tak kvality života. Příkladem jsou screeningové programy; rakoviny prsu, děložního čípku nebo rakoviny tlustého střeva a konečníku. Včasný záchyt aterosklerotických změn umožní intervence proti existujícím rizikovým faktorům a zabránění rozvoje onemocnění nebo jeho komplikací, jako jsou srdeční a mozkové cévní příhody.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Screening
Vyhledat „sekundární prevence“ na NZIP