Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky u lékaře významně přispívají k včasnému odhalení mnoha nemocí a díky tomu lze předejít řadě závažných komplikací. U dětí zároveň pediatr sleduje jejich vývoj. Každý dospělý má nárok jednou za dva roky na prohlídku u praktického lékaře, až dvakrát ročně u zubaře a ženy by ještě měly jednou ročně navštěvovat svého gynekologa.


Články

 • Všeobecné preventivní prohlídky dospělých

  K první všeobecné preventivní prohlídce (VPP) obvykle dochází při registraci a převzetí pacienta do péče. Další VPP jsou prováděny v rozmezí dvou let, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky. Obsah prohlídky je stanoven vyhláškou.

 • Všeobecné preventivní prohlídky u dětí

  Všeobecné preventivní prohlídky (VPP) u dětí jsou prováděny praktickým lékařem pro děti a dorost od narození během celého dětství až do předání dospívajícího do péče všeobecného praktického lékaře.

 • Zubní preventivní prohlídky

  První zubní preventivní prohlídka se provádí u dětí v prvním roce života mezi šestým až dvanáctým měsícem a následně dvakrát ročně u dětí a dorostu od 1 roku života do 18 let věku, zpravidla po uplynutí 5 měsíců po provedení poslední zubní preventivní prohlídky.

 • Gynekologické preventivní prohlídky

  Gynekologické prohlídky začínají v 15 letech věku dívek a pokračují jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední gynekologické preventivní prohlídky.

Doporučené externí zdroje

 • Preventivní prohlídky

  Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Přečtěte si v harmonogramu péče VZP, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok (na tyto prohlídky máte ze zákona nárok, ať už jste pojištěncem kterékoli zdravotní pojišťovny).

  Přejít na externí zdroj

Související témata

Screening