Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky u lékaře významně přispívají k včasnému odhalení mnoha nemocí a díky tomu lze předejít řadě závažných komplikací. U dětí zároveň pediatr sleduje jejich vývoj. Každý dospělý má nárok jednou za dva roky na prohlídku u praktického lékaře, až dvakrát ročně u zubaře a ženy by ještě měly jednou ročně navštěvovat svého gynekologa.


Články

 • Zubní preventivní prohlídky

  První zubní preventivní prohlídka se provádí u dětí v prvním roce života mezi šestým až dvanáctým měsícem a následně dvakrát ročně u dětí a dorostu od 1 roku života do 18 let věku, zpravidla po uplynutí 5 měsíců po provedení poslední zubní preventivní prohlídky.

 • Všeobecné preventivní prohlídky dospělých

  K první všeobecné preventivní prohlídce (VPP) obvykle dochází při registraci a převzetí pacienta do péče. Další VPP jsou prováděny v rozmezí dvou let, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky. Obsah prohlídky je stanoven vyhláškou.

 • Všeobecné preventivní prohlídky u dětí

  Všeobecné preventivní prohlídky (VPP) u dětí jsou prováděny praktickým lékařem pro děti a dorost od narození během celého dětství až do předání dospívajícího do péče všeobecného praktického lékaře.

 • Gynekologické preventivní prohlídky

  Gynekologické prohlídky začínají v 15 letech věku dívek a pokračují jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední gynekologické preventivní prohlídky.