kvartérní prevence

Kvartérní prevencí praktičtí lékaři rozumí prevenci zbytečného vyšetřování a nadměrného léčení, které mohou ohrozit bezpečí pacienta a zbytečně vyčerpat zdroje na léčbu potřebných pacientů. Jedná se zejména o identifikaci zbytných invazivních vyšetření a terapeutických metod, a naopak doporučení eticky přijatelných postupů. Nadměrná diagnostika a léčba přináší vedlejší účinky. Zbytečné označení osoby závažnou nemocí má psychologický dopad. Svou rolí průvodce bezpečného pohybu pacienta ve zdravotním systému je praktický lékař nenahraditelný.

Viz také prevence, primární prevence, sekundární prevence, terciární prevence.