kvartérní prevence

Kvartérní prevencí praktičtí lékaři rozumí prevenci zbytečného vyšetřování a nadměrného léčení, které mohou ohrozit bezpečí pacienta a zbytečně vyčerpat zdroje na léčbu potřebných pacientů. Jedná se zejména o identifikaci zbytných invazivních vyšetření a terapeutických metod, a naopak doporučení eticky přijatelných postupů. Nadměrná diagnostika a léčba přináší vedlejší účinky. Zbytečné označení osoby závažnou nemocí má psychologický dopad. Svou rolí průvodce bezpečného pohybu pacienta ve zdravotnickém systému je praktický lékař nenahraditelný.
Vyhledat „kvartérní prevence“ na NZIP