rizikové faktory

Rizikové faktory jsou vlivy vnitřního nebo vnějšího prostředí, eventuálně kombinace obou, které mohou působit na vznik některých onemocnění nebo se na jejich vzniku podílet. Některé rizikové faktory jsou neovlivnitelné, jako např. věk, pohlaví, rodinná dispozice nebo již existující chronické onemocnění. Způsobem života, životosprávou případně lékařskými intervencemi se snažíme ovlivnit zejména rizikové faktory onemocnění, které nejčastěji způsobují invaliditu a časná úmrtí, jako jsou onemocnění srdce a cév a nádorová onemocnění. Ovlivnit můžeme kuřáctví, hodnotu krevního tlaku, hladinu cholesterolu, sedavý způsob života, výživu. Očkováním snižujeme riziko přenosných onemocnění.
Vyhledat „rizikové faktory“ na NZIP