rizikové faktory

Rizikové faktory jsou vlivy vnitřního nebo vnějšího prostředí, eventuálně kombinace obou, které mohou působit na vznik některých onemocnění nebo se na jejich vzniku podílet. Některé rizikové faktory jsou neovlivnitelné, jako např. věk, pohlaví, rodinná dispozice nebo již existující chronické onemocnění. Doporučeními ohledně životosprávy, případně lékařskými intervencemi, se praktický lékař snaží ovlivnit zejména rizikové faktory onemocnění, které nejčastěji způsobují invaliditu a časná úmrtí, jako jsou srdečně-cévní onemocnění a nádorová onemocnění. Praktický lékař může ovlivnit kuřáctví, hodnotu krevního tlaku, hladinu cholesterolu, sedavý způsob života či výživu. Očkováním se snižuje riziko infekčních onemocnění.