intervence

Intervence znamená „zákrok“ či „zásah“. Například kardiovaskulární intervence znamená zásah (nejčastěji chirurgický) do kardiovaskulárního systému apod.

Odvozené přídavné jméno je intervenční (viz např. intervenční radiologie).