screening rakoviny děložního čípku

Screening rakoviny děložního čípku neboli cervikální screening je screeningový program zaměřený na vyhledávání časných stadií karcinomu děložního hrdla.

Cervikální screening provádějí ambulantní gynekologové. Každá žena od 15 let věku má v České republice nárok na preventivní gynekologickou prohlídku, která je jedenkrát ročně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. K této prohlídce nepotřebuje žádanku od svého praktického lékaře ani od jiného lékaře; stačí se telefonicky objednat ke svému ošetřujícímu gynekologovi.

Cervikální screening je prováděn cytologickým vyšetřením stěru z děložního čípku, který gynekolog odebere při preventivní prohlídce. Odběr stěru je jednoduchá metoda, která trvá asi 10 minut a zahrnuje jen o málo víc než vyšetření pochvy. Buňky z děložního čípku jsou odebrány pomocí malé špachtličky či kartáčku. Odebrané buňky pak lékař pošle do jedné z akreditovaných cytologických laboratoří, kde mezi nimi odborníci pod mikroskopem hledají změněné buňky. Výsledek vyšetření pak laboratoř pošle zpátky ošetřujícímu gynekologovi.

Viz také screening, rakovina, děložní čípek, karcinom děložního hrdla, screeningová cytologie.