zánět

Zánět je obranná reakce organismu na poranění. V místě zánětu lze většinou pozorovat (či pociťovat) zarudnutí, otok, zvýšenou teplotu a bolest. Do poraněného místa pronikají leukocyty, aby bojovaly proti infekci, a prosakuje tam ve zvýšené míře krevní plazma (proto vzniká otok).

Zánět může vzniknout prakticky kdekoli v těle. Podle místa zánětu používají lékaři cizí názvy: většinou se jedná o latinský název orgánu v kombinaci s koncovkou -itida.

Odvozené přídavné jméno je zanícený.

Vyhledat „zánět“ na NZIP