šlachy

Šlachy jsou tuhé provazce husté vazivové tkáně, které připojují svaly ke kostem a jsou schopny (do jisté míry) odolávat tahu. Nejsilnější a zároveň nejnápadnější šlachou v lidském těle je Achillova šlacha, která připojuje svaly lýtka k patní kosti.

Šlachy jsou podobné vazům v tom smyslu, že oba typy struktur jsou tvořeny pojivovou tkání. Rozdíly mezi nimi jsou ve spojeních, která vytvářejí: zatímco vazy spojují jednu kost s jinou kostí, šlachy spojují sval s kostí. Vazy i šlachy jsou součástí pohybového aparátu.