makrofágy

Makrofágy jsou buňky imunitního systému, které vznikají přeměnou z monocytů a vyskytují se v pojivových tkáních. Makrofágy hrají významnou roli při likvidaci téměř čehokoli, co nerozpoznají jako „tělu vlastní“: cizorodými částicemi v tomto smyslu mohou být nádorové buňky, bakterie, drobné částečky nečistot apod.