fibroblasty

Fibroblasty jsou buňky protáhlého až vřetenovitého tvaru, které se vyskytují ve vazivu a vytvářejí jednak tropokolagen (prekurzor kolagenu), jednak základní hmotu amorfní. Fibroblasty hrají důležitou roli při hojení ran: po poranění tkáně fibroblasty „cestují“ do místa poškození, kde ukládají nový kolagen a usnadňují tak proces hojení.

Viz také buňka, vazivové buňky.