vazivové buňky

Vazivové buňky neboli buňky vazivové tkáně jsou buňky, které společně s extracelulární matrix (mezibuněčnou hmotou) tvoří vazivo. Protože však existují různé typy vaziva, jsou jednotlivé typy vazivových buněk silně specializovány. Mezi vazivové buňky se řadí například adipocyty či fibroblasty.

Viz také vazivo, buňka, buňky pojivové tkáně.