senzorický

Senzorický znamená „smyslový“:

  • senzorický podnět = podnět pocházející z některého ze smyslů (zrak, sluch, čich, chuť, hmat),
  • senzorická informace = informace přicházející do mozku o tom, co vnímáme našimi smysly,
  • apod.