hmat

Hmat je často uváděn jako jeden z pěti smyslů. Ve skutečnosti je však „hmat“ zjednodušené označení pro vjemy, které přicházejí z různých typů smyslových receptorů v kůži nebo sliznici. V odborné literatuře není pojem „hmat“ jednotně definován. V užším slova smyslu lze pod hmatové vjemy zařadit vnímání tlaku, doteku a vibrací. V širším slova smyslu se k hmatovým vjemům řadí i vnímání teploty a bolesti.

Odvozené přídavné jméno je hmatový.

Viz také smysl.

Související příspěvky: