senzorické nervy

Senzorické nervy neboli aferentní nervy jsou nervy, které obsahují aferentní (senzorická) nervová vlákna. Senzorické nervy prostřednictvím senzorických neuronů přenášejí signály (nervové impulzy) ze smyslových receptorů do centrálního nervového systému. Příklady senzorických nervů jsou čichový, zrakový a vestibulokochleární nerv.

Viz také senzorický, nervy, motorické nervy, smíšené nervy.