sluch

Sluch je jeden ze smyslů. Přes ušní boltec a zevní zvukovod se zvukové vlny dostávají k ušnímu bubínku. Z něj se přenášejí na sluchové kůstky ve středním uchu – konkrétně na kladívko, kovadlinku a třmínek – a pak přes oválné okénko do tekutiny vnitřního ucha. Pomocí tisíců vláskových buněk v hlemýždi vnitřního ucha se pak zvukové vlny přeměňují na elektrické impulsy a prostřednictvím kochleárního nervu jsou přenášeny do mozku, kde jsou zpracovány.

Odvozené přídavné jméno je sluchový.

Obrázek: Přenos zvukových vln dovnitř ucha – schematický nákres. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také smysl a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz sluch.

Související příspěvky: