čich

Čich je jeden ze smyslů. Čich nám umožňuje vnímat různé vůně a pachy. Důležitou roli však hraje i při vnímání chuti jídla a nápojů, při sociálních interakcích (vzájemném kontaktu mezi lidmi), v sexuálním chování apod. Čich nás například může „informovat“ o nedostatečné hygieně konkrétního člověka nebo o některých škodlivinách (třeba v případě štiplavého plynu v ovzduší). Příjemné vůně stimulují (povzbuzují) tvorbu slin a žaludeční šťávy, zatímco v případě nepříjemných pachů nás čich varuje před zkaženým jídlem. Pro vnímání vůní/pachů je nezbytný dostatečný přívod vzduchu. Pokud je dýchání skrze nos velmi ztížené nebo zcela nemožné (například v případě rýmy), zhoršuje se nejen čich, ale i vnímání chuťových podnětů.

Odvozené přídavné jméno je čichový.

Obrázek: Zjednodušené schéma čichového systému. (a) Vdechovaný vzduch proudí do nosní dutiny, kde se dostává do bezprostřední blízkosti čichového epitelu. (b) V čichovém epitelu se nacházejí čichové receptory a některé další struktury, které jsou nezbytné pro správné fungování čichu. (c) Mikrofotografie čichového epitelu (Regents of the University of Michigan Medical School © 2012). (Zdroj: By OpenStax – https://cnx.org/contents/FPtK1zmh@8.25:fEI3C8Ot@10/Preface, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30147990)

Viz také smysl a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz čich.

Související příspěvky: