nutriční terapie

Nutriční terapie je léčba založená na výživě. Zahrnuje kontrolu stavu výživy člověka a podávání správných potravin nebo živin k léčbě některých onemocnění, jako jsou diabetes mellitus, srdečně-cévní onemocnění či zhoubný nádor. Nutriční terapie je zároveň uznávána jako nelékařský zdravotnický obor, který se zabývá širokou škálou témat: od jednoduchých změn ve stávajícím způsobu stravování až po umělou výživu. Nutriční terapie může pacientům pomoci rychleji se zotavit a strávit méně času v nemocnici.

Odborník na nutriční terapii se nazývá nutriční terapeut, odvozené přídavné jméno je nutričně terapeutický. Práce nutričního terapeuta se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání. Nutriční terapeut absolvoval minimálně bakalářské vzdělání specializované na výživu člověka. Obvykle působí v nemocnici a spolupracuje s ošetřujícím lékařem.

Viz také nutrice (výživa), terapie, dietoterapie, dietologie, nutriční asistent, výživové poradenství.

Související příspěvky:

Pojem souvisí s kategoriemi:

Výživa nemocných Výživa zdravé populace