nutriční terapeut

Nutriční terapeut vykonává činnosti v rámci preventivní péče na úseku klinické výživy a specifické ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních potřeb. Dále se ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa.

Práce nutričního terapeuta se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.

Vyhledat „nutriční terapeut“ na NZIP