terapie

Terapie je jiný název pro léčbu. Odvozená slova jsou terapeutický (léčebný), terapeut (ten, kdo léčí) apod. Terapii – neboli léčbu – lze rozlišovat podle různých kritérií, podle toho se také různé typy léčby označují.

Rozlišení podle záměru:

Rozlišení podle způsobu léčby:

  • medikamentózní léčba neboli farmakoterapie – léčba pomocí léků,
  • chirurgická léčba – léčba prostřednictvím operačního zákroku,
  • radioterapie – léčba ozařováním,
  • apod.

Viz také behaviorální terapie, canisterapie, dietoterapie, elektrokonvulzivní terapie, ergoterapie, farmakoterapie, fototerapie, fyzioterapie, hydroterapie, chemoterapie, imunoterapie, kognitivně behaviorální terapie, kyslíková terapie, oxygenoterapie, psychoterapie, radioterapie, reperfuzní terapie, skleroterapie, specifická alergenová imunoterapie, subkutánní imunoterapie, sublingvální imunoterapie, terapie bděním.

Vyhledat „terapie“ na NZIP