terapie

Terapie je jiný název pro léčbu. Odvozená slova jsou terapeutický (léčebný), terapeut (ten, kdo léčí) apod. Terapii – neboli léčbu – lze rozlišovat podle různých kritérií, podle toho se také různé typy léčby označují.

Rozlišení podle záměru:

Rozlišení podle způsobu léčby:

  • medikamentózní léčba neboli farmakoterapie – léčba pomocí léků,
  • chirurgická léčba – léčba prostřednictvím operačního zákroku,
  • radioterapie – léčba ozařováním,
  • apod.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz terapie, resp. léčba.